tượng phật la hán

Cơ sở điên khắc đá Sinh Hùng chuyên sản xuất các loại tượng Phật la hán. … A-la-hán là hiện thân của sự giác ngộ trong thời Phật giáo nguyên thủy.

Hiển thị từng sản phẩm